Dieren Bescherming
De Dierenbescherming heeft als ideaal dat de mens in de samenleving duurzame invulling geeft aan welzijn, gezondheid en integriteit van ieder dier. We beschermen dieren door het verlenen van noodhulp, het handhaven van welzijn en het beïnvloeden van de samenleving.
NDG
Stichting Nederlandse Databank gezelschapsdieren.
De Nederlandse Databank Gezelschapsdieren (NDG) is opgericht op initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en de Raad van Beheer. Deze samenbundeling van krachten betekent onder meer dat de wij de kosten van aanmelding voor het registratiesysteem laag kunnen houden.
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Show More
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon